brain balance coaching

Body, mind & soul

Lifestyle Coaching

Mijn manier van lifestyle coaching is gebaseerd op deze drie elementen. Dit is een holistische aanpak waar ik 100% in geloof. Ik ben ervan overtuigd dat je geen van deze elementen los kan aanpakken als je aanpassingen wilt maken in je leefstijl. Er is altijd een wisselwerking. Als het ene element uit balans is, dan heeft dat invloed op het andere. Werken aan meer balans, energie, gezondheid en geluk betekent voor mij dus werken op alle drie deze niveaus. 

Holistische aanpak

Brain Balance Coaching

Brain Balance coaching is een vorm van leefstijl coaching gebaseerd op kennis en methodieken uit de neurowetenschappen. Ons brein bepaalt voor 95% ons onbewust dagelijks handelen en is daarmee in grote mate van invloed op ons handelen, denken en voelen.

Orthomoleculair Advies

De wondere wereld van jouw brein staat in directe verbinding met de wondere wereld van jouw lichaam. Sterker nog, de darmen worden ook wel ons “ons tweede brein” genoemd, omdat in de darmen stoffen worden aangemaakt die van grote invloed zijn op onze gemoedstoestand en daarmee op ons mentale welzijn.

Energy
Sparkle

Jouw Energy Sparkle is uniek en maakt precies wie jij bent en wat bij jou past. Maar soms zijn we deze sparkle gaandeweg kwijtgeraakt of is er nog maar een heel klein waakvlammetje over. Hoe dichter je bij jouw eigen sparkle blijft, hoe meer je straalt en hoe meer de energie gaat stromen.

Brain Balance Coaching

Brain Balance coaching is een vorm van leefstijl coaching gebaseerd op kennis en methodieken uit de neurowetenschappen. Ons brein bepaalt voor 95% ons onbewust dagelijks handelen en is daarmee in grote mate van invloed op ons handelen, denken en voelen. 

Als jij je anders wilt voelen, gedragen en anders wilt denken, ligt daar dus ook de sleutel tot succes; in jouw brein. Dat is precies wat Brain Balance doet. Je leert over de magie van jouw brein en hoe jij zelf de controle kan krijgen over jouw leefstijl. Tijdens de coaching sessies begeleid ik je in jouw proces en ga je stap voor stap aan de slag om je gelukkiger, gezonder en meer in balans te voelen. 

De Brain Balance methodiek omvat 7 pijlers om mee aan de slag te gaan:

Breinkennis, Voeding, Beweging, Slaap, Stress, Ontspanning, Omgeving

Al deze aspecten zijn van belang voor een gezonde, gebalanceerde leefstijl. Ik combineer de Brain Balance coach trajecten altijd met orthomoleculair advies, omdat jouw hoofd niet losstaat van wat er in je lichaam gebeurt. 

'Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding'

- Hippocrates

Orthomoleculair Advies

De magische wereld van jouw brein staat in directe verbinding met de wondere wereld van jouw lichaam. Sterker nog, de darmen worden ook wel ons “ons tweede brein” genoemd, omdat in de darmen stoffen worden aangemaakt die van grote invloed zijn op onze gemoedstoestand en daarmee op ons mentale welzijn. Wat je eet en drinkt heeft dus niet alleen invloed op hoe jij je fysiek voelt, maar ook mentaal. Jouw hersenen hebben op hun beurt de juiste voedingsstoffen nodig om optimaal te kunnen functioneren. Ook in de connectie tussen brein en lichaam geldt dus; er is altijd sprake van een wisselwerking.

Het basisprincipe van orthomoleculair advies is dat een optimale voeding en een goede balans van voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen, aminozuren, vetzuren en andere bioactieve stoffen, essentieel zijn voor het behoud van een goede gezondheid. Binnen een coachtraject kijken we naar jouw voedingspatroon en hoe we dat kunnen optimaliseren op een manier die bij jou past. 

Leefstijl is een essentieel onderdeel binnen de orthomoleculaire wetenschap. Daarom is de combinatie tussen Brain Balance Coaching én Orthomoleculair Advies zo krachtig. Door deze combinatie werk je aan het totale leefstijl-palet. We pakken de oorzaak aan, niet het gevolg. Pas als je vanuit totaliteit naar de kern gaat, kan je duurzaam veranderen. 

Om het totaalplaatje rond te maken voegen we tot slot jouw “energy sparkle” toe – de connectie met je hart.

Kind words

Sorry, your ID is maybe not correct (If you did not place any ID that means auto-detect does not work.). And please make sure that your selected element is developed with Swiper.

Energy Sparkle

Jouw Energy Sparkle is uniek en maakt precies wie jij bent en wat bij jou past. Maar soms zijn we deze sparkle gaandeweg kwijtgeraakt of is er nog maar een heel klein waakvlammetje over. Hoe dichter je bij jouw eigen sparkle blijft, hoe meer je straalt en hoe meer de energie gaat stromen.

Dit laatste essentiële onderdeel loopt als een gouden draad door ieder coachtraject. Je leert niet alleen over de magie van je brein en lichaam, maar ook over de magie van je hart. En juist om de connectie tussen deze drie te maken. Hoe sterker deze verbinding is, des te steviger is jouw basis van waaruit jij verder kunt groeien en ontwikkelen.